top of page
ZANDKASTEEL.jpg

"Een kind is heerlijk met een emmer en een schepje bezig op het strand. Een prachtig kasteel wordt er gemaakt. Dan komt de zee dichterbij en spoelt alles weg! Het hele kasteel stort in. Je begint weer opnieuw te bouwen. Het wordt weer een mooi kasteel, maar wel anders dan de eerste”.

Deze metafoor raakt de essentie van wat een scheiding voor kinderen kan betekenen. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Er zal weer gebouwd moeten worden aan een nieuwe toekomst.

Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee!

·         Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen.

·         Kinderen vragen zich af wat er nu allemaal gaat gebeuren.

·         Kinderen ervaren spanning, onzekerheid, verdriet en soms ook schaamte.

·         Kinderen worstelen met vragen die ze niet durven of kunnen stellen aan hun ouders.

·         Kinderen voelen zich vaak heen en weer geslingerd tussen hun eigen verdriet en het verdriet van hun ouders.

·         Jonge kinderen reageren vaak angstig: oudere kinderen voelen zich vaak onbegrepen.

Voor wie is het programma De Kinderen Scheiden Mee?

Voor kinderen tussen de 6 en 17 jaar waarvan de ouders gaan scheiden of inmiddels zijn gescheiden. In een speciaal op de leeftijdsgroep afgestemd programma krijgt je kind meer zicht op de praktische, maar ook sociaal emotionele gevolgen van de scheiding. Hij/zij krijgt tips hoe hiermee om te gaan. Kinderen leren van elkaar. Ze kunnen gedachten, gevoelens en ervaringen delen met soortgenoten. Ze zullen beseffen dat ze niet de enige zijn en dat het oplucht om erover te praten en dat het een normale reactie is om boos, verdrietig of bang te zijn.

Doelen van het programma?

Het op gang brengen van de verwerking van de scheiding, het voorkomen/ verminderen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen en het beperken van de emotionele schade van een scheiding.

Voorafgaand vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Ouders ontvangen informatie over:

- Doel en meerwaarde van het programma;

- Hoe uw kind voor te bereiden op deelname en na die tijd;

- Uw rol als ouder;

- Rol van de coach.

Aan het einde van het programma zullen de kinderen beter begrijpen dat;

-       de scheiding niet hun schuld is,

-       ouders hun ouders blijven, waar ze ook gaan wonen,

-       ieder mens, ook ouders, fouten kunnen maken,

-       meeste ouders niet meer bij elkaar komen,

-       het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Een scheiding verloopt vaak onoverzichtelijk en is voor zowel de ouders als de kinderen, en de omgeving van het gezin, moeilijk bespreekbaar. Het is een periode vol spanning, onrust en onzekerheid. Ook als ouders hun uiterste best doen om de kinderen uit de strijd te houden, ervaren de kinderen vaak veel spanning.

Kinderen hebben daarom extra aandacht en ondersteuning nodig zodat zij op een voor hun passende manier om kunnen gaan met de scheiding. Helaas wordt deze aandacht en ondersteuning vaak pas geboden wanneer de problemen daadwerkelijk zichtbaar worden op school of in het gezin (denk aan veranderingen in het gedrag van het kind).

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is een erkend, laagdrempelig en preventief programma dat zich onderscheidt van andere programma’s. (zie ook https://www.dekinderenscheidenmee.nl )

Het kan worden ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Het programma is daarmee dus preventief en wordt aangeboden om kinderen de extra aandacht te geven die zij zo hard nodig hebben. Met de bewezen methodiek van onze internationale licentie van Het Zandkastelenprogramma® wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. In Amerika is dit programma zelfs verplicht voordat ouders gaan scheiden. Een kind krijgt een stem en ouders leren door de ogen van hun kind te kijken. Daarnaast is het programma afwisselend en biedt het eveneens ondersteuning aan ouders. Het duurt een dagdeel van 3,5 uur waarvan het laatste half uur beide ouders aanwezig zijn. In dit laatste half uur vertellen kinderen in een gezamenlijke presentatie wat ze geleerd en beleefd hebben.

Voor deelname aan het programma De Kinderen Scheiden Mee, is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders en beide ouders zijn aanwezig tijdens de presentatie van hun kind.

De kosten bedragen 85 euro per kind en indien ouders meer dan 1 kind inschrijven is het tarief voor elk volgend kind 75 euro.

De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.

Het programma kan ook individueel gevolgd worden. De kosten bedragen dan 70 euro per bijeenkomst van een uur.

Deze sessies gebeuren bij u thuis.

Individuele coaching kunnen doorgaans op korte termijn gestart worden.

Vragen? Mail of bel mij gerust!

logo_dekinderenscheidenmee_web-3.png
bottom of page