top of page

Privacyverklaring Irene Kindercoaching

 

INLEIDING

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.

Vanaf die datum is de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde. De AVG geeft je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonsgegevens.

 

PRIVACYVERKLARING

Irene Kindercoaching, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Irene Kindercoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk. Deze gegevens heeft Irene Kindercoaching verkregen middels het intakeformulier, mailcontacten, facturen of telefonisch contact:

 • Voor en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer (alleen te zien op mijn bankafschrift)

 • Persoonlijke gegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van het intakeformulier, telefonisch contact of mailverkeer.   

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar verstrekt door ouders over de hulpvraag van het kind.

Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan mag Irene Kindercoaching alleen persoonsgegevens van hem/haar verwerken als je daar als ouder toestemming voor hebt gegeven. Hiervoor wordt er getekend op het intakeformulier. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat de persoonlijke gegevens van je kind worden vast gelegd, dan kan er helaas geen coachtraject worden opgestart.

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Irene kindercoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voorbereiding op het intakegesprek/ coaching  a.d.h.v. het intakeformulier.

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Irene Kindercoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Ik hanteer een bewaartermijn van 2  jaar, geteld vanaf de laatste bijeenkomst.

 • Factuurgegevens dienen 7 jaar bewaard te blijven.

 • Indien gewenst kan het kind in die twee jaar makkelijk terugkeren bij Irene Kindercoaching zonder uitgebreid intakegesprek.

 • Wanneer je dit als ouder verzoekt, worden de gegevens verwijderd. Je kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: Irene_Timmerman@hotmail.com

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 • Irene Kindercoaching deelt geen gegevens met derden. Indien je als ouder een verzoek indient dat Irene Kindercoaching contact legt met scholen of andere betrokkenen, dan dien je hier zelf eerst toestemming voor te geven.

 

VERTROUWELIJKHEID

Irene Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Ik bespreek met het kind wat we of hij/zij aan de ouders meldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

 • Irene Kindercoaching heeft de verantwoordelijkheid om serieus en voorzichtig met uw persoonsgegevens om te gaan en neemt hier passende maatregelen op. Zo werk ik met een beveiligde computer. Gegevens die op papier staan worden bewaard achter slot en grendel. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, stuur dan een e-mail naar Irene_Timmerman@hotmail.com

bottom of page