top of page

EVALUATIE

Na het aantal sessies dat jullie kind nodig heeft, zal ik jullie/ jou met je kind uitnodigen voor een gesprek. Hierin wordt besproken hoe het thuis, op school en tijdens de sessies is gegaan. Indien nodig neem ik tussentijds contact op.

HET COACHING-TRAJECT

KENNISMAKING​

Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken, mijn werkwijze toe te lichten, de hulpvraag bespreken en een advies voor vervolg uit te brengen. 

INTAKE

Wanneer je hebt besloten aan het traject te willen deelnemen, ontvang je per mail een intakeformulier. Deze dient uiterlijk 4 dagen voor de geplande coachingsessie weer geheel ingevuld retour te zijn. 

Mocht ik nog vragen hebben zal ik contact opnemen.

COACHING

In de vervolgsessies ga ik een op een met jullie kind op zoek naar zijn of haar echte persoonlijke hulpvraag en leggen we samen de te ontwikkelen vaardigheid vast. De gesprekken zijn in principe alleen met het kind. De eerste sessie is een nadere kennismaking, waarbij het definitieve probleem, coachingstraject en doel vastgesteld worden. Als de hulpvraag van jullie en jullie kind verschilt, volgt er nader overleg. In principe staat de hulpvraag van het kind voorop. Met behulp van verschillende creatieve werkvormen leert jullie kind spelenderwijs de vaardigheid en wordt hij of zij uitgedaagd deze toe te passen.

bottom of page